Leeftijd bedrijf

Leeftijd bedrijf

De continuïteit van een bedrijf zegt iets over de kwaliteit van het bedrijf. Een bedrijf dat al meerdere jaren bestaat, levert logischerwijs meer dan een bedrijf dat net nieuw op de markt is. Een bedrijf dat al jaren bestaat, kent de markt en weet precies hoe het bedrijf op de markt in moet spelen. Daarnaast kent het bedrijf haar klanten en de doelgroep aangezien het bedrijf al jaren in de wensen van de klanten voorziet.

Vaste waarden

Een bedrijf dat al geruime tijd bestaat, heeft vaste waarden. Die waarden hebben het bedrijf in moeilijke tijden wellicht overeind gehouden. De waarden zijn vaak herkenbaar in de bedrijfsstrategie, aangezien deze waarden zich vertalen in de kernwaarden van een bedrijf. De waarden zullen tevens verwerkt zijn in de missie en visie van het bedrijf.

Innoveren om te groeien

Om het bestaansrecht te behouden, moeten bedrijven continue innoveren. De markt is vaak dynamisch en eist innovatie om te kunnen blijven bestaan. Er zijn echter verschillende innovatievormen, die verschillende redenen, effecten en gevolgen kunnen hebben. De bekendste innovatievormen zijn product- en dienstinnovatie. Met een dienst- of productinnovatie, innoveert het bedrijf om het bestaande dienst of product te veranderen of door een nieuw product of dienst te ontwikkelen. Proces-, markt- en duurzame innovaties zijn innovatievormen die allen gespecialiseerd zijn in één bepaald onderwerp. Innoveren is goed voor het bedrijf maar ook goed voor de economie. Zo neemt de economie en daardoor de arbeidsmarkt toe, als het aantal innovaties van bedrijven ook toeneemt.

Toevoer van kennis en expertise

Om als bedrijf optimale resultaten te kunnen behalen moet er een continue toevoer van kennis en expertise aanwezig zijn. Bedrijven die kennis kunnen delen en echte experts zijn, kunnen vaak als betrouwbaar ervaren worden.

Terug naar overzicht